Imatge
Per l'equitat d'accés a l'educació 0-3 anys

 El passat 26 de febrer van participar a la Comissió Permanent del CEME tres representants del Col·lectiu per l´Equitat 0-3 anys. En aquest escrit us oferim un resum del que ens van exposar i de les peticions que des del CEME formulam a la Conselleria d'Educació.

 

Per l'equitat d'accés a l'educació 0-3 anys

Imatge El passat 26 de febrer van participar a la Comissió Permanent del CEME tres representants del Col·lectiu per l´Equitat 0-3 anys. En aquest escrit us oferim un resum del que ens van exposar i de les peticions que des del CEME formulam a la Conselleria d'Educació. Com a resultat del treball de la Comissió Tècnica 0-3 creada per acord unànime del Parlament ha presentat el Document Marc L'educació dels infants 0-3 i la necessària equitat. Anàlisi de la realitat a les Illes Balears. Consideracions i recomanacions, que podeu consultar a la web del Consell Escolar de Menorca. El passat 18 de desembre el Parlament, de nou de forma unànime, va dotar de pressupost les propostes més urgents de document.Problemes i necessitats

Aquest document té dues parts, una anàlisi de la realitat i una segona part destinada a propostes, centrada en l'equitat educativa, derivada de la constatació que l'actual xarxa 0-3 deixa a fora el sector de població més vulnerable, de manera que els fillets amb ingressos inferiors són els que tenen més dificultats per entrar a les escoletes, fins i tot a les públiques, mentre els fills de classes mitges i altes són la població amb accés predominant.

La realitat és que a Menorca tenim fillets i filletes que si no mengen a s´escoleta, no tenen res per menjar. Ademés existeix un problema de finançament, que fa que les famílies hagin d'assumir la major part del pes de les despeses. Al seu costat, són els Ajuntaments qui sostenen la major part de les partides, fent un esforç que supera les seves capacitats de despesa.En tercer lloc, s'ha constatat que la tasca compensadora que duen a terme els EAPs per a prevenir la desigualtat d'origen, rep una dotació econòmica d'un terç respecte al que seria necessari.  Les ajudes promeses durant els cursos passats no es van fer efectives. Per exemple, el dia 22 de maig de 2018 el Plenari del Parlament de les Illes Balears aprovà per majoria instar el Govern a:


 • Incloure ajuts individuals de menjador per al curs 2018-2019

 • Articular ajudes per a l’escolarització

 • Dotar els Equips d'Atenció Primerenca per al curs 2018-19 f

 • Posar en marxa la creació de 1.000 places públiques per a infants de 0 a 3 anys.
Tanmateix, el setembre del 2018 el curs començà sense comptar amb cap de les mesures d’equitat a 0-3 compromeses pel Conseller el 8 de febrer de 2018 ni les acordades pel Plenari del Parlament dia 22 de maig, proposades també per la Comissió Tècnica 0-3 el 30 de juliol.Propostes

Davant aquesta constatació, dia 18 de Desembre de 2108 el plenari del Parlament acordà de forma unànime incloure dins els pressupostos del 2019 partides compromeses per a les mesures d’equitat, inclosa una partida per incentivar la reconversió de les guarderies en escoletes autoritzades. Es van aprovar les següents mesures urgents d'equitat:


 • Ajuts individuals de menjador (beques) ja aprovats al Parlament el maig 2018.

 • Ajuts per l’escolarització. Per tal de compensar l'esforç que fan actualment els Ajuntament i les famílies, s'ha acordat aportar un suport públic en funció de la renda familiar. El Govern de les Illes Balears aportarà un 37,5% per cent en liquidacions mensuals que compensarà les aportacions dels Ajuntaments. Progressivament s’establirà un barem per tota la comunitat.

 • Ampliació del suport als EAPs.

 • Creació de 2.600 places, 1300 públiques i 1300 privades. Es proposa reconvertir les guarderies en escoletes. Per aquest procés tindran 4 anys de marge perquè els educadors i educadores es puguin treure el títol.

 • Aportació de 2.500€ per plaça que s’autoritzi en vistes a poder fer les obres necessàries.
Situació actual


Una vegada aprovats per unanimitat els pressupostos, no s'ha fet efectiva la seva tramitació. Per aquest motiu, el Consell Insular de Menorca es va oferir al Conseller d'Educació, Martí March, a avançar-los, però la resposta ha estat negativa amb l'argument de que no compten amb el personal suficient per tramitar les partides, però la realitat és que qui ho podria fer (IEPI) ha estat traspassada a un altre departament. Tant el Consell Insular de Menorca com els 8 Ajuntaments han signat la petició de fer efectius els pressupostos aprovats. Volem destacar que les polítiques públiques desenvolupades històricament des del consens pels ajuntaments i pel Consell Insular de Menorca han permès avançar cap a un model de consens i d’excel·lència educativa en aquesta etapa

El GIB ha aprovat una baixada universal de les matrícules universitàries (o sigui que pagaran menys tant les classes altes com els més pobres) mentres continuam sense tenir beques de menjador.Peticions de la Comissió Permanent del Consell Escolar de Menorca

Per aquest motiu, des de la Comissió Permanent volem posar en valor la lluita del col·lectiu 0-3 per l'equitat educativa i donam suport al procés del Pacte. Demanam:


 • Que es faixin efectives les mesures urgents d’equitat que el Parlament ja ha validat dues vegades, l’última, assignant de forma unànime el pressupost necessari a cada una d’elles. Que les mesures siguin posades en marxa de manera immediata, sense esperar al proper curs escolar i es faixin efectius els pressupostos aprovats per la CAIB per a 2019, i de manera específica:

 • Expressar el suport a la petició feta pel Col·lectiu per a l’equitat de 0-3 anys, i l’adhesió de la Comissió Permanent del CEME al «Pacte per a l’educació dels infants de 0 a 3 anys i la necessària equitat» que promouen aquests col·lectius i les FAMPA, des del convenciment de que la qualitat i l’equitat a l'educació al 0-3 depèn en bona mesura de l’estabilitat de les polítiques educatives per als infants de 0 a 3 anys.

 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Contacte
Horari: dilluns, dimarts i dijous de 12:00-14:00, dimecres 11:00-14:00, divendres 10:00-14:00


Banc d'oportunitats CEIB CIME Govern de les Illes Balears Gobierno de españa Cultura a Menorca WEIB
Consell Escolar de Menorca