Imatge
Projecte COMPTA AMB JO (Ajuntament de Sant Lluís)

L'experiència d' Educació No Formal de l´Ajuntament de Sant Lluís amb el col·lectiu adolescent  té una llarga trajectòria. Compartim el projecte COMPTA AMB JO pel seu interès respecte als objectius prioritaris del CEME. 

 

Projecte COMPTA AMB JO (Ajuntament de Sant Lluís)

Imatge  L'Ajuntament de Sant Lluís, a través d'EL MOLÍ DE BAIX, ofereix un programa d'estiu als joves a través del qual, els joves de 14 a 17 anys tenen una experiència de voluntariat treballant a empreses o entitats i rebent orientació laboral.EN QUÈ CONSISTEIX EL PROJECTE?

Els joves reben nocions bàsiques d'un ofici que és lliurament elegit. Representa un aprenentatge pràctic. No remunerat. Suposa una petita introducció en el món laboral, és a dir, en el món dels adults.OBJECTIUS:

Afavorir l'estat actiu dels joves durant l'estació d'estiu.

Facilitar l'emancipació del jovent.

Oferir un aprenentatge.

Fomentar una experiència de voluntaritat.

Afavorir una orientació laboral i professional.EMANCIPACIÓ

Aquesta experiència formarà part del trànsit de l'etapa vital dels joves participants. Aprenent dia a dia:

A resoldre situacions que vagin apareixent.

A ser més autònoms.

A assumir més responsabilitats.

A treballar en equip, facilitant un treball cooperatiu.

A tenir iniciativa.

A atendre diferents funcions de suport.MENTORS

Cada jove compta amb un mentor que cada entitat / departament / comerç / centre designa.SEGUIMENT DEL SERVEI I VALORACIÓ

Els serveis dels joves es valoren cada setmana amb un seguiment per part de la coordinadora del Molí de Baix, lliurant als mentors de cada jove una graella on s'ha d'avaluar l'actitud, el comportament i l'evolució de l'aprenentatge.TUTORIES

Els joves participants podran demanar tutoria a fi d'abordar qualsevol problemàtica.HORES DE SERVEI I DURADA

Cada jove tan sols pot participar durant un mes (juliol o agost) i tan sols pot fer 15 hores setmanals de servei.VALORACIONS

Al final dels serveis, tant els col·laboradors com els participants poden emplenar un test de valoració a fi de millorar en tot el seu context aquest programa d'emancipació.CERTIFICAT DE PARTICIPACIÓ

Al final dels serveis, cada jove rep un certificat de participació, com també un escrit on hi figuren les valoracions del seguiment setmanal.AJUT PERSONAL

Els joves participants amb una bona valoració, podran rebre un ajut personal d'un import de 120 €. A fi d'atendre qualsevol necessitat dels mateixos joves o de les seves famílies. Però abans la família haurà d'emplenar el full d'autorització i haurà d'adjuntar el justificant de la despesa.COL·LABORADORS

Es compta amb 15 col·laboradors:MEMBIOS

CCE SANT LLUÍS

ASSOCIACIÓ DIVER-ÀPREN

ESCOLA INFANTIL

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA

MOLÍ DE BAIX

MOLÍ DE DALT

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT

DEPARTAMENT DE FESTES

LLIBRERIA POUSSINET

ES MOSSET

SA CANTINA

BRACAFE

SA TABERNA

AUTOS SAN LUIS CB

PLACES / INSCRIPCIONS / DEMANDA

Es va dissenyar en l'àmbit pressupostari perquè hi poguessin participar 40 joves. És a dir, s'han ofert 40 places.Ara bé, hi ha hagut 55 inscripcions i el dia d'avui s'han fet 8 demandes més. Per tant s'han presentat 63 demandes de participació.INFORMACIÓ

Aquest programa en un principi esta adreçat a joves lluïsers. Però com que també està sol·licitat per joves d'altres municipis, es va optar per informar i enviar el contingut d'aquest programa a tots els serveis de Joventut dels ajuntaments de la nostra illa de Menorca.L´estiu 2018 en el moment del termini d'inscripció, tan sols hi va haver 33 inscripcions de joves empadronats en el nostre municipi. I que per aquest motiu, es va haver d'acordar uns criteris d'admissió a fi d'anar incorporant a la relació de participants joves de fora poble, però en aquest cas, la majoria d'ells havent cursat primària en el CEIP Sant Lluís o sent usuraris del programa d'hivern del Molí de Baix o sent usuaris de serveis municipals o respectant el tema de conciliació laboral. Ara bé, després d'editar la relació d'admesos, hem tingut l'amarga situació de peticions de joves lluïsers que per un motiu o un altre no havien fet la inscripció, però estaven interessats a participar-hi. Demanada que no hem pogut atendre.QÜESTIONS POSITIVES DEL FENOMEN DEL

VOLUNTARIAT

Afany de superació.

Treball en equip.

Bona predisposició per fer coses per la societat.

Explotació de les habilitats i recursos.

Una mirada cap a tot el voltant de la nostra societat.

Millora de currículum.


 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Contacte
Horari: dilluns, dimarts i dijous de 12:00-14:00, dimecres 11:00-14:00, divendres 10:00-14:00


Banc d'oportunitats CEIB CIME Govern de les Illes Balears Gobierno de españa Cultura a Menorca WEIB
Consell Escolar de Menorca