Imatge
La situació de l'Educació Musical a Menorca

 La situació de l'Educació Musical a Menorca presenta una sèrie de reptes recurrents que s’han arrossegat durant una dècada. Per aquest motiu des del CEME consideram un pas endavant la destinació de mig milió d’euros al sosteniment de les Escoles de Música, iniciativa inclosa als acords entre Més per Menorca i el PSIB per als pressupostos de la CAIB de 2019, i que finalment fou aprovada pel Ple del Parlament. 

 

La situació de l'Educació Musical a Menorca

Imatge La situació de l'Educació Musical a Menorca presenta una sèrie de reptes recurrents que s’han arrossegat durant una dècada. Per aquest motiu des del CEME consideram un pas endavant la destinació de mig milió d’euros al sosteniment de les Escoles de Música, iniciativa inclosa als acords entre Més per Menorca i el PSIB per als pressupostos de la CAIB de 2019, i que finalment fou aprovada pel Ple del Parlament.  Des del 2002, en què es va fer evident que Menorca tenia un model propi basat en la complementarietat entre l'oferta educativa del Conservatori i la de les Escoles de Música, ja es va definir la necessitat d'un marc legal específic i de suport econòmic per donar cobertura a les Escoles de Música de Menorca. Aquesta petició no ha trobat resposta durant 16 anys, de manera que fins fa poc, el problema ha continuat estancat.Amb l'objectiu de posar damunt la taula aquesta situació per cercar possibles solucions, des del Consell Escolar de Menorca va organitzar una taula rodona el maig de 2018, dins un Ple monogràfic extraordinari en el que hi van participar representants del Conservatori, de les Escoles de Música i de diferents Administracions (locals, insular i autonòmica). Consideram necessari difondre les conclusions per reivindicar les necessitats pendents a banda d’agrair el pas endavant pressupostari.

En el debat hi va predominar la recerca de consens. Les conclusions van ser les següents:


  • Segueix essent necessari disposar d'un marc legal específic que reconegui la complementarietat del Conservatori i les Escoles de Música (tant les municipals com les que pertanyen a entitats). La tasca que fan tant unes com altres, ha evolucionat amb el temps, de manera que és de cada vegada més convergent i complementària.

  • Les escoles de música, encara que compten amb 4 vegades més alumnat que el Conservatori, es troben en una situació de precarietat econòmica. Les Escoles de Música reben zero ajudes del GIB des de 2009. s'han de finançar amb les aportacions de les famílies, Ajuntaments i CIMe. Es va constatar també la desigual situació laboral del professorat (a les Escoles de Música, cobren una mitjana de 14.000€ bruts/any front els 30.000€ del professorat del Conservatori)


En tercer lloc, es va comentar també que faria falta de definir un sistema de selecció del professorat que permetés detectar vocació i competència didàctica musicalPel que fa a possibles solucions es van apuntar les següents:


  1. Avançar ver un finançament provinent en un 80% de les Administracions que es pugui complementar amb un 20% de les famílies. Com hem dit, s’ha aprovat la destinació de mig milió d’euros del pressupost de la CAIB per 2019 al sosteniment de les Escoles de Música. En aquests moments s'està fent feina perquè dins la definició d'Escoles de Música s'hi incloguin tant les escoles de titularitat pública, gestionades directament per l’administació local com les que tenen una gestió externalitzada

  2. Reconèixer el model educatiu musical de Menorca en el qual hi tenen un paper important tant el Conservatori com les Escoles de Música (tant municipals com d'entitats). Un model semblant al de l'Escola d'Adults, que permet combinar el marc normatiu del GIB amb propostes dels Ajuntaments, entitats i consell insular. Atorgar competències al CIME.

  3. Actualitzar el Pla d'Ensenyaments Artístics. ) El Pla d'ensenyaments artístics és un pla plurianual de la Conselleria d'Educació que defineix línies de treball, criteris, inversions i gestió en matèria d'ensenyaments artístics. El darrer va abastar els anys 2007-2013. Posteriorment no se n'ha fet cap més. S'hauria d'actualitzar i al mateix s’hauria de poder adaptar a la realitat de Menorca on Conservatori i Escoles de Música conviuen sense problemes. 
La taula següent resumeix els acords presos de manera consensuada al Plenari Monogràfic.
 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Contacte
Horari: dilluns, dimarts i dijous de 12:00-14:00, dimecres 11:00-14:00, divendres 10:00-14:00


Banc d'oportunitats CEIB CIME Govern de les Illes Balears Gobierno de españa Cultura a Menorca WEIB
Consell Escolar de Menorca