Imatge
Per un CEIB més proper a la realitat

 Des del Plenari del Consell Escolar de les Illes Balears se'ns va brindar l´oportunitat de participar en la revisió de la Llei de consells escolars de les Illes Balears de 2011.

 

Per un CEIB més proper a la realitat

Imatge Des del Plenari del Consell Escolar de les Illes Balears se'ns va brindar l´oportunitat de participar en la revisió de  la Llei de consells escolars de les Illes Balears de 2011. 

A Menorca, el CEME vam fer un Plenari que va ser molt participat, fruit del qual, desrpés d´un llarg debat i reflexió conjunta, vam redactar una sèrie d´esmenes. 

Al plenari del CEIB, celebrat el juny, s´hi van presentar 20 esmenes, 19 de les quals eren les de Menorca. D´aquestes es van aprovar les més irrellevants. Però les que proposaven un vertader canvi en la composició i en el sistema d´elecció dels candidats, no van ser aprovades en la seva integritat.  Per exemple, les que demanaven un nou sistema d´elecció del president, vicepresident i secretari (com es va fer a Menorca) o que hi poguessin formar part representants de. 

  •  l´Escola de Persones Adultes (no es va aprovar)

  • de les Associacions de directors de primària i secundària, (es va aprovar 1 representant per tota la comunitat)

  • de les Associacións de professionals docents i dels moviments de renovació pedagògica  (1 per totes les illes, en demanàvem 3)

  • d´Entitats d´Educació No Formal (1 per totes les illes, en demanàvem 3)

  • de Serveis Socials Comunitaris. (No es va aprovar)

  • Del Consell Econòmic i Social (No es va aprovar)
Així i tot, el 8 de novembre s'ha publicat al BOIB la possibilitat de presentar al·legacions al text que ara està en mans de la Conselleria d´Educació i Universitats. En el document adjunt hi trobareu el text que hem enviat. Proposam: 


  1. Un sistema més participatiu. Perquè les persones que estan en contacte directe amb la realitat educativa tenguin veu.  La representativitat al CEIB ha d'afavorir la recepció i discussió de propostes de millora del sistema educatiu analitzades per persones que estan en contacte directe amb els problemes diaris de l'alumnat, les famílies i l'entorn social. Ha de recollir l'evolució que ha fet la comunitat educativa al llarg de les darreres dècades: noves associacions, nous moviments, nous àmbits, etc. 

  2. Que es respecti la diversa realitat educativa de les 4 illes. No resulta beneficiós per a la participació i la pluralitat que hagin de quedar exclosos els representants de les entitats que no tenen representació a totes les illes

  3. Democratitzar el sistema d'elecció del president del CEIB. Perquè no sigui a dit sinó fruit d´un procés participatiu com ja s´ha fet a Menorca. 

 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Contacte
Horari: dilluns, dimarts i dijous de 12:00-14:00, dimecres 11:00-14:00, divendres 10:00-14:00


Banc d'oportunitats CEIB CIME Govern de les Illes Balears Gobierno de españa Cultura a Menorca WEIB
Consell Escolar de Menorca