Imatge
La problemàtica del col·lectiu ATEs

 Des del CEME es van fer les gestions necessàries per organitzar una formació, que s´ha duit a terme entre octubre i novembre de 2018.

El passat dilluns 5 de novembre va acabar la formació Condició de l'espectre autista: suport a la seva millora educativa impartida per Laura López Florit. Han estat tres dies intensos on les ATE han guadit molt del tot que han après i s'han emportat molts de coneixements.

 

La problemàtica del col·lectiu ATEs

Imatge A Menorca tenim 24 ATEs (Auxiliar Tècnic Educatiu, que donen suport a alumnes NESE). Durant el curs passat des del sindicat UGT es va presentar una petició al CEME per tal de fer un seguiment a aquest col·lectiu. Des del CEME es van fer unes enquestes al presonal ATEs, fruit de les quals es van detectar dos reptes: A) Situació laboral inestable

Un 54,5% de les ATEs de Menorca treballaven amb un contracte temporal de jornada reduïda (uns per 5 hores, altres per 6 hores).B) Fins ara no rebien la formació necessària. 

El 72,7% dels Auxiliars Tècnics Educatius no compten amb cap tipus de titolació que els hagi aportat la formació específica necessària ja sigui en temes educatius o en necessitats especials. El motiu està en què l´Administració pública només demana el títol de graduat en ESO.

Degut a que aquest col·lectiu no pertany a  la Conselleria d´Educació sinó que són de Funció Pública (Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques) resultava complicat. Va ser per això que des del CEME es van fer les gestions necessàries (per acord del Plenari) i es va organitzar una formació pagada amb el pressupost del CEME,  que s´ha duit a terme entre octubre i novembre de 2018. 

El passat dilluns 5 de novembre va acabar la formació Condició de l'espectre autista: suport a la seva millora educativa impartida per Laura López Florit. Han estat tres dies intensos on les ATE han guadit molt del tot que han après i s'han emportat molts de coneixements.Laura López Florit
és pedagoga i psicopatòloga. Té Màster de Psicopatologia i salut i és Especialista en Teràpia Cognitiva i Conductual en la infància i la adolescència i també en trastorns del neurodesenvolupament, amb especialització en intervenció en Autisme. La seva tesi doctoral s'ha basat en la detecció i tractament del trastorn de l'espectre autista a Menorca. Gestiona un gabinet d'intervenció, diagnòstics i orientació a nens, adolescents i adults, amb dificultats d'aprenentatge, del comportament i trastorns del neurodesenvolupament. També realitza teràpies assistides amb cavalls miniatura que complementen les sessions realitzades. Actualment, realitza una investigació al programa de doctorat de biomedicina i salut a la universitat europea de Madrid.Els objectius d'aquest curs han estat:

  • Comprendre el concepte de Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)

  • Conèixer el procés cognitiu de les persones amb TEA

  • Entendre a l’alumne/a amb TEA

  • Establir estratègies d’actuació idònies per l’alumnat amb TEA
C) Ràtios i recursos. Directores de centres amb UECCO manifesten que els preocupen molt les ràtios i els recursos humans i materials. Demanen també millor formació tant per personal docent com per famílies. Suport al pas a s´institut. Donar més hores als orientadors dels centres amb UECCO i hores de dedicació dels equips directius.Per part dels ATEs sol·liciten als centres:


  • Ser informats sobre el diagnòstic i el perfil dels alumnes que han d´atendre.

  • Que les necessitats de l´alumnat no segueixin criteris quantitatius sinó qualitatius.

 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Contacte
Horari: dilluns, dimarts i dijous de 12:00-14:00, dimecres 11:00-14:00, divendres 10:00-14:00


Banc d'oportunitats CEIB CIME Govern de les Illes Balears Gobierno de españa Cultura a Menorca WEIB
Consell Escolar de Menorca