Imatge
Plenari CEIB: el no compromís de retirar el decret de 0-3 anys

Després que recentment la Conselleria s'ha compromès a retirar el decret 0-3 anys per obrir una etapa de diàleg, es convoca un Plenari CEIB per tractar el tema. Hi havia d'assistir la Consellera Fina Santiago però finalment hi participa el Director General, Andreu Horrach que ha defensat la necessitat de mantenir el text i paral·lelament anar-hi treballant.

 

Plenari CEIB: el no compromís de retirar el decret de 0-3 anys

Imatge Després que recentment la Conselleria s'ha compromès a retirar el decret 0-3 anys per obrir una etapa de diàleg, es convoca un Plenari CEIB per tractar el tema. Hi havia d'assistir la Consellera Fina Santiago però finalment hi participa el Director General, Andreu Horrach que ha defensat la necessitat de mantenir el text i paral·lelament anar-hi treballant.

Els participants del CEIB s'han mostrat d´acord en que s'ha de regular l´etapa però no en el com, el qui ni el quan. S'han manifestat majoritàriament reticents a la proposta del Director General de mantenir l´actual Decret com a base i han demanar  més debat, un bon diagnòstic i més informació. Han constatat:

 • Que l'etapa 0-3 és educativa com ho confirmen les institucions internacionals. L'etapa d´Educació Infantil és una eina prevenció del fracàs escolar. Per tant no podem plantejar aquest tema com una simple regulació d´una activitat econòmica.

 • Que no és cert que sigui un problema de falta de pressupost. A Menorca s´ha arribat al 75% d´escolarització amb un pressupost baix. 

 • Que el model que plantejam des de Menorca exigeix un consens i col·laboració entre Administracions locals, consells insulars i govern balear, que fins ara ha existit a Menorca però no a les altres illes.

 • Que durant aquests 3 anys no s'ha fet gairebé res en 0-3 anys a Eivissa i Mallorca, per falta de consens entre les administracions. En canvi a Menorca s´ha continuat avançant. 

 • Que els programes electorals dels partits que governen proposaven desenvolupar la xarxa educativa 0-3 anys. Els ciutadans tenen dret a que es faci efectiu. 

 • Que en el Pacte per l'Educació es demana arribar a acords en relació a l'etapa 0-3
El model menorquí

La regidora de l´Ajuntament de Maó, membre del CEME i del CEIB, va recordar que el model menorquí  no ha estat gratuït: s’ha invertit molt d’esforç, temps i doblers. A més a més s’ha treballat des d’un consens social i polític. Venim d’enfora i encara volem anar més lluny.S'han fet aquestes peticions:

 • Primer s'ha de fer una anàlisi de la situació actual (diagnòstic, dades, anàlisi de les conseqüències...) El darrer diagnòstic és de 1970, no sabem ni quants centres hi ha ni quants infants).  Fa falta treball de camp i investigació, definint indicadors pertinents. Des dels despatxos de les conselleries no podem conèixer la realitat. El Departament de Pedagogia es va brindar a participar en tot el que fes falta. A partir d´aquí s´ha de definir un model i un pla. Al 0-3 comença tot

 • Establir 2 velocitats. Hauria de ser un decret de present per regular el que no va però no un decret de futur per evitar q s'obrin més centres així. La solució no passa només per regular els centres assistencials. Necessitam aturar, consensuar, estudiar i planificar un full de ruta i marcar les dues velocitats.

 • Prioritzar l'equitat i la igualtat d'oportunitats.

 • Crear una comissió d'experts on tota la comunitat educativa i agents socials poguem analitzar com assegurar la qualitat d´aquests serveis.

 • Instaurar un sistema de beques que arribi a tothom. A Menorca està molt ben implantat però no a les altres illes. S'ha de fomentar mitjançant ajudes i beques per afavorir que hi puguin participar.

 • Fer una inversió econòmica en funció d´ una prioritats política (l´equitat i la protecció de la infantesa). Quan parlam d´equitat ens referim a una realitat de totes les illes. Com va dir Laia Obrador: Totes les persones que cerquen deixar un infant a una guarderia ho fan perquè necessiten una oportunitat per treballar a l´estiu, per tant, darrera hi ha un model laboral i de conciliació familiar. La problemàtica l’hem d’estudiar de manera transversal: definir un model de 0-3 incideix tant en el model social, com en la conciliació familiar i laboral, per tant incideix en les condicions de treball que han de ser dignes, en el model educatiu, en la cohesió social. És responsabilitat dels que estem aquí  definir el rumb que volem per la nostra societat. 

 • Hi han de participar tots els agents públics i privats que intervenen amb la primera infantesa, inclosa la  Conselleria de Treball. 


Per la seva part el Conseller Miquel Àngel Maria va donar a conèixer les dades d´escolarització de l´alumnat de P2. El Pla Europa 2020 preveu que s'ha d'incrementar l'escolarització.

- Espanya  55% 

- Menorca 75%

- Illes Balears 28%I
  va plantejar aquesta reflexió: 

Ens hem de demanar si qualsevol mesura servirà per millorar aquestes dades. Si no podem

donar una bona resposta no hem de regular. Comprenc q no es pot fer una gran inversió però sí una política d'incentius que no suposi becar tothom sinó definir un pressupost limitat integrat a un pla plurianual. No crear places sinó rescatar places per empènyer a les guarderies per tenir motius per regularitzar-se. Si no es fa, la mesura provisional es convertirà en norma. L'objectiu és millorar educació.La notícia al Diari Menorca


 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Contacte
Horari: dilluns, dimarts i dijous de 12:00-14:00, dimecres 11:00-14:00, divendres 10:00-14:00


Banc d'oportunitats CEIB CIME Govern de les Illes Balears Gobierno de españa Cultura a Menorca WEIB
Consell Escolar de Menorca