Imatge
PER UN CONSELL ESCOLAR MÉS REPRESENTATIU DE LA REALITAT EDUCATIVA

 El Plenari del Consell Escolar de Menorca reunit ahir (23 d´octubre) va aprovar una sèrie d´esmenes relacionades amb la Llei de Consells Escolars per tal que la representativitat al CEIB reculli l'evolució que ha fet la comunitat educativa al llarg de les darreres dècades

 

PER UN CONSELL ESCOLAR MÉS REPRESENTATIU DE LA REALITAT EDUCATIVA

Imatge  El Plenari del Consell Escolar de Menorca reunit ahir (23 d´octubre) va aprovar una sèrie d´esmenes relacionades amb la Llei de Consells Escolars per tal que la representativitat al CEIB reculli l'evolució que ha fet la comunitat educativa al llarg de les darreres dècades: noves associacions, nous moviments, nous àmbits. I al mateix temps  enfocar millor la problemàtica real i el dia a dia Les esmenes aprovades van ser aquestes 

Ampliar la representació als següents àmbits: 

  • Representació de les associacions de directors de primària i secundària de les illes: ADESMA, ADIPMA...

  • Representació d'associacions de docents de cada illa (AMEA, Moviment MenorcaEdu21, Assemblea de Docents...) 

  • Representació etapa 0-3 

  • Representació Educació d´Adults

  • Representació Entitats Educació no-formal

  • Representació Consell Econòmic i Social

  • Representació dels Serveis Socials
EL NOMENAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 

La presidència serà nomenada pel Consell de Govern a proposta del CEIB que a partir d´una convocatòria pública elegirà el candidat mitjançant votació secreta.

A la convocatòria pública s´hi podran presentar les persones que ho desitgin. Els candidats presentaran un projecte.EL NOMENAMENT DE LA SECRETARIA

La secretaria del CEIB serà elegida per part dels membres del CEIB d´entre els candidats que s´hagin presentat a una convocatòria pública amb uns requisits. S´hi podran presentar els funcionaris de carrera adscrits a la Conselleria d´Educació que ho desitgin.EL NOMENAMENT DELS CONSELLERS I CONSELLERES

S’obrirà una convocatòria entre el personal docent membre dels consells escolars de centres, o de les illes perquè qui vulgui es pugui presentar a conseller. El CE de cada illa elegirà els seus representants al CEIB entre els presentats.

Els representants de les diferents entitats es redistribuiran per illes proporcionalment. Sempre que siguin 3 o més hi hauria d´haver representants de totes les illes.


 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Contacte
Horari: dilluns, dimarts i dijous de 12:00-14:00, dimecres 11:00-14:00, divendres 10:00-14:00


Banc d'oportunitats CEIB CIME Govern de les Illes Balears Gobierno de españa Cultura a Menorca WEIB
Consell Escolar de Menorca