Imatge
La situació dels ATEs i Fisioterapeutes

 Laura Cervera Juanico va exposar al Plenari del CEME la inestable situació que pateixen el col·lectiu ATEs i Fisiterapeutes en relació a tres punts:1) Deficient formació

2) Situació laboral inestable

3) Ràtios i recursos.

 

La situació dels ATEs i Fisioterapeutes

Imatge  Laura Cervera Juanico va exposar al Plenari del CEME la inestable situació que pateixen el col·lectiu ATEs i Fisiterapeutes en relació a tres punts: 1)  Situació laboral inestable

2) Deficient formació en el cas dels ATEs

3) Ràtios i recursos. 1) Els ATEs (Treballadors que donen suport en l´atenció a l´alumnat NESE) no depenen de la Conselleria d´Educació sinó de la de Treball. Els contractes fins ara no eren estables i estaven sotmesos a una gran flexibilitat de manera que n´hi havia de tot tipus.  S´ha demanat al Dir. Gral de Funció Pública  que siguin contractats a jornada completa per tot l'any (de 1 de setembre fins finals de juny).  Aquest ha esgrimit que  existeix una sentència judicial segons la que si no es pot demostrar que poden treballar 12 mesos no poden sol.licitar-ho. Per això s'han dirigit al Dir Gral d´Innovació, que ha promès q el curs que ve estaran contractats a jornada completa de setbre a juny. Funció Pública es va compometre a fer substitucions ràpides i realment ha estat així.Les fisioterapeutes també depenen de Funció Pública. A Menorca hi ha 3 Fisioterapeutes. De les tres places, dues estan cobertes amb funcionaris de carrera amb oposicions.

  • Una a Maó, que està fixa a una sol centre, Mare de Déu del Carme.

  • Una a la zona de Ciutadella, que itinera a tres centres. La persona que ocupava aquesta plaça va concursar i ara està coberta per una interina, que també hi està tot l'any. Però durant el present curs ha estat de baixa i no s'ha pogut substituir perquè no han trobat ningú de la borsa que hagi volgut venir a Menorca.   

  • La tercera és una plaça no creada, que es cobreix per contractes de 6 mesos, que no poden renovar fins passats 6 mesos més. Aquesta plaça actualment itinera a nou centres diferents, fet que suposa que les sessions són més curtes cada vegada. Pels alumnes també és un problema perquè suposa  que un fillet en un curs escolar pot canviar de fisioterapeuta 2 vegades o més, perquè depèn del mes en que la  contractin potser el contracte és de 2 mesos. 
2) Formació de les ATEs. Ara es demana un simple graduat en ESO o CF grau mitjà. En teoria l´EBAP els hauria de formar però  no ho fa. I les formacions que fan no són de qualitat. Volen aprendre.3) Ràtios i recursos. Directores de centres amb UECCO manifesten que els preocupen molt les ràtios i els recursos humans i materials. Demanen també millor formació tant per personal docent com per famílies. Suport al pas a s´institut. Donar més hores als orientadors dels centres amb UECCO i hores de dedicació dels equips directius.  Després de debatre el tema, el Plenari del Consell Escolar acorda crear un equip per elaborar un pla senzill amb accions viables a Menorca i al mateix temps presentar proposta al CEIB.

Coordinar acció amb grup directores UECCO.   A Menorca s´ha optat per una educació inclusiva real (no treure els al.lots de s´aula). Sense els ATEs la inclusió no és possible. Les ATE no donen suport només als que tenen problemes motòrics sinó a tots els NESE. 
 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Contacte
Horari: dilluns, dimarts i dijous de 12:00-14:00, dimecres 11:00-14:00, divendres 10:00-14:00


Banc d'oportunitats CEIB CIME Govern de les Illes Balears Gobierno de españa Cultura a Menorca WEIB
Consell Escolar de Menorca