Imatge
Accions prioritàries del CEME

 El Plenari del Consell Escolar de Menorca ha aprovat una línia d´accions prioritàries per fer més visible la comprensió del problema del fracàs escolar i per aportar-hi solucions en la mesura de les nostres possibilitats.

 

Accions prioritàries del CEME

Imatge  

El Plenari del Consell Escolar de Menorca ha aprovat una línia d´accions prioritàries per fer més visible la comprensió del problema del fracàs escolar i per aportar-hi solucions en la mesura de les nostres possibilitats. Les accions sobre les que s´està fent feina són les següents:
  1. Elaboració d´un diagnòstic sobre la situació de la joventut, a càrrec de la Conselleria de Joventut del Consell Insular de Menorca. Coordinarem esforços amb ells per tal de fer participar els mateixos joves en la reflexió sobre les possibles solucions derivades d'aquest diagnòstic.
  2. Millorar la participació dels estudiants adolescents dins el Consell Escolar
  3. Impulsar unes Jornades sobre Adolescència i Temps Educatiu protagonitzades pels adolescents amb l´objectiu de compartir experiències d´usos alternatius del temps lliure i fomentar l'associacionisme.
  4. Lluitar perquè s'aprovin dins el CEIB les esmenes del Pacte Educatiu referides a ampliar la jornada escolar amb activiats d´educació no-formal i garantir així una oferta educativa formal i no formal suficient, que "implica un procés d'ampliació de la xarxa educativa social, tot integrant les opcions d´educació formal i no formal, de manera que l´escola sigui el nucli d´un projecte educatiu més ampli, eixamplant l´espectre d´actors (municipis, entitats de temps lliure, culturals i esportives, famílies...)". Per exemple, obrint els centres educatius els capvespres amb una oferta horària flexible que inclogui lleure o suport a l’aprenentatge segons les necessitats de cadascú. Integrant l’aprenentatge formal i no formal en temps lectiu i en temps de vacances escolars. Formant el professorat i els educadors per afavorir la coordinació entre equips docents i actors comunitaris.


Ens hi jugam la salut de la vida associativa, educativa i cultural dels nostres pobles.
 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Contacte
Horari: dilluns, dimarts i dijous de 12:00-14:00, dimecres 11:00-14:00, divendres 10:00-14:00


Banc d'oportunitats CEIB CIME Govern de les Illes Balears Gobierno de españa Cultura a Menorca WEIB
Consell Escolar de Menorca