Comissió permanent

La Comissió Permanent es reuneix periòdicament per a preparar els Plenaris i valorar l'avanç dels acords presos.

 

Comissió permanent

La Comissió Permanent es reuneix amb l´objectiu de preparar l´ordre del dia del Plenari del mateix mes. El clima és agradable i constructiu, amb ganes de fer feina.

Al primer (juny 2016) vam revisar la visió i les prioritats del Consell Escolar que posteriorment es van aprovar al Plenari (millorar la coordinació del temps educatiu formal i no-formal, coordinar-nos amb l´IME en l´elaboració de les DEM (Directrius Estratègiques de Menorca) i impulsar el Pacte educatiu. En relació al Pla Estratègic s´acorda coordinar-nos amb les DEM que fa l’IME.

Es va acordar que aquestes prioritats es compatibilitzarien amb la feina derivada de la legislació educativa del CEIB consistent en debatre i elevar propostes al CEIB, atès que és una manera de ser-hi presents com a illa. Es seguirà fent però no serà la prioritat del CEME. A tal efecte, s´ha creat una comissió d´assessors externs que ens ajuden en temes puntuals amb la seva opinió.

Al segon (setembre 2016) vam planificar les Jornades sobre Adolescència i Temps Educatiu.

El tercer es celebrarà el proper 7 de desembre.
 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Contacte
Horari: dilluns, dimarts i dijous de 12:00-14:00, dimecres 11:00-14:00, divendres 10:00-14:00


Banc d'oportunitats CEIB CIME Govern de les Illes Balears Gobierno de españa Cultura a Menorca WEIB
Consell Escolar de Menorca