Imatge
RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE MENORCA

EL CONSELLER MIQUEL ÀNGEL MARIA PROPOSA A LA COMUNITAT EDUCATIVA LA RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE MENORCA A TRAVÉS D’UN PROCÉS PARTICIPATIU.

S’ha constituït el Grup Promotor per a la renovació del CEME, amb la participació de diverses entitats del sector educatiu.

 

RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE MENORCA

Imatge EL CONSELLER MIQUEL ÀNGEL MARIA PROPOSA A LA COMUNITAT EDUCATIVA LA RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE MENORCA A TRAVÉS D’UN PROCÉS PARTICIPATIUS’ha constituït el Grup Promotor per a la renovació del CEME, amb la participació de diverses entitats del sector educatiu: Moviment Menorca Edu 21, Sindicats amb representació a l’àmbit d’Eduació (STEI-i, CCOO i UGT), Col·lectiu 0-3, Associació d’Educació de Persones Adultes de Menorca, i Fòrum ETS Menorca.Acords:

  1. Constituir-se com a Grup Promotor per a la renovació del Consell Escolar de Menorca.

  2. Establir un període per a la presentació de candidatures a la presidència i vicepresidència del CEME, que restarà obert fins el proper 31 d’octubre.

  3. Fer una crida a tota la comunitat educativa de Menorca perquè presenti candidatures a la presidència i vicepresidència del CEME, i en especial a les entitats i col·lectius més implicats en el debat educatiu.

  4. Acceptar la presentació de candidatures tant de persones a títol individual, com d’equips de dues persones.

  5. Si només es presenta una candidatura, no realitzar les votacions, sinó demanar al conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca que designi directament aquestes persones.

  6. En el cas que el 31 d’octubre no s’hagin presentat candidatures, demanar al conseller insular que faci ús de les atribucions que li confereix la normativa i nomeni directament dues persones per ocupar la presidència i la vicepresidència del Consell Escolar de Menorca.

 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Contacte
Horari: dilluns 11:00-14:00 / dimarts 9:00-10:00 / dimecres 9:00-10:00 / dijous 8:00-14:00 (oficina) --  Telèfon: 683 511 276
Banc d'oportunitats CEIB CIME Govern de les Illes Balears Gobierno de españa Cultura a Menorca WEIB
Consell Escolar de Menorca