Imatge
Reunió a Conselleria d'educació amb M.March, Jaume Ribes i Joan Marquès

 Observacions d'una convidada, Isabel Carnero, com a representant de les famílies de Menorca, a la reunió.

El col·lectiu d'escoletes 0-3, de totes les illes, és una xarxa solidària, molt ben trenada, respectuosa i molt ferma en les seves reivindicacions. Aquest dia, anàvem a tractar únicament tres temes: les beques menjador, la necessitat de reunir les comissions de l'IEPI, i l'atenció a la diversitat d'aquesta etapa educativa, perquè així ho és, per a tots els assistents a la reunió.

 

Reunió a Conselleria d'educació amb M.March, Jaume Ribes i Joan Marquès

Imatge Observacions d'una convidada, Isabel Carnero,, com a representant de les famílies de Menorca, a la reunió.

El col·lectiu d'escoletes 0-3, de totes les illes, és una xarxa solidària, molt ben trenada, respectuosa i molt ferma en les seves reivindicacions. Aquest dia, anàvem a tractar únicament tres temes: les beques menjador, la necessitat de reunir les comissions de l'IEPI, i l'atenció a la diversitat d'aquesta etapa educativa, perquè així ho és, per a tots els assistents a la reunió. En un torn d'exposicions primeres i diàleg després, aquest col·lectiu va aconseguir arrencar alguns compromisos al Govern actual.


 1. Beques menjador: Reconeixen que han fet feina a l'etapa obligatòria, però no a la de 0-3, i que tampoc tenen cap partida al pressupost de 2018 per fer front a cap mesura d'aquest tipus.

  COMPROMISOS: M.March es reunirà en dies amb la consellera de benestar social, per cercar una solució d'emergència per enguany. Al febrer, ens dirà el què i el com d'aquesta solució. De cara als pressupostos de 2019, estudiaran a fons el tema i ens demanen la nostra implicació per saber de quants d'infants parlem, així com del cost possible d'aquestes beques. Una vegada estudiat, ens comunicaran la seva proposta, ja que la solució a adoptar ha d'estar concretada abans de juliol d'aquest any.

 2. Comissions de l'IEPI: més que institucionalitzar el tema, proposen fer les reunions que calguin, de forma temporal. 

  COMPROMISOS: Durant el mes de març, convocaran la primera d'aquestes reunions per debatir totes les problemàtiques de l'etapa 0-3 anys. Hi assistiran totes les conselleries implicades, els diferents Consells Insulars, Ajuntaments, FELIB, etc.

  Demanem que també puguin assistir experts en educació 0-3, però per aquesta primera reunió sembla que no podrà ser. Volen fer una primera trobada per veure com respiren els diferents agents sobre el tema, ja que hi ha qui no veu clara la necessitat de posar-se en un tema en el qual no tenen competències. Si s'aconsegueix impulsar una segona reunió, amb la voluntat de millora del màxim de representants, ja valdrà la pena.

 3. Atenció a la diversitat: el col·lectiu fa recordar que hi ha una normativa d'obligat compliment al respecte, que no s'està complint, i que la Conselleria és qui té la competència exclusiva sobre el tema. Demanen quins criteris de dotació de recursos humans hi ha per aquesta etapa, actualment, i en un futur pròxim. Demanen que es compleixin els decrets legals, així com un calendari d'aplicació de les mesures pertinents.

  A la Conselleria són conscients d'aquests dèficits, i ens diuen que estan treballant actualment en el tema. Volen establir aquests criteris de cara a l'any vinent, i ja ho estan planificant.

  COMPROMISOS: A l'abril tindran els criteris definits, i una planificació per implementar els recursos per al 2019.


Va estar un plaer col·laborar amb aquest col·lectiu que vetlla pel més preuat de tota societat intel·ligent: els seus infants. Avui dia, sembla prou evident que l'etapa 0-3 anys és l'etapa clau per al desenvolupament efectiu d'una persona. La seva capacitat d'aprenentatge i les seves habilitats personals i socials, depenen en gran mesura de les vivències i aprenentatges realitzats a aquesta etapa. Dona gust treballar amb gent tan compromesa, respectuosa i responsable. Moltes gràcies per convidar-nos.Isabel Carnero
 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Contacte
Horari: dilluns, dimarts i dijous de 12:00-14:00, dimecres 11:00-14:00, divendres 10:00-14:00


Banc d'oportunitats CEIB CIME Govern de les Illes Balears Gobierno de españa Cultura a Menorca WEIB
Consell Escolar de Menorca