Imatge
 

ARTICLE CEME

Imatge  El CEME davant dels reptes immediats i de futur del nostre sistema educatiu

El repte que té per davant el sistema educatiu (com també el té el sistema sanitari i l’assistència dels nostres majors) no és un repte nou ni sorgit amb la pandèmia. Ve de més enrere. Les darreres crisis consecutives que hem patit en els darrers anys han agreujat la segregació sistèmica d’un alumnat que requereix d’una atenció a la diversitat no resolta per part d’una administració que no destina els fons pressupostaris necessaris per desenvolupar suficientment el marc legislatiu vigent. I aquest és un mal endèmic al nostre sistema educatiu. Quan semblava que la disminució de ràtios a les aules, imposada per la pandèmia, hauria vingut per quedar, la resposta de l’administració no ha estat a l’altura de les expectatives de la comunitat educativa, i de nou la prioritat no ha estat l’educació, el pilar de qualsevol estat modern que mira cap a la igualtat d’oportunitats per a la seva ciutadania.El sistema econòmic neoliberal que s’imposa a nivell global genera una segregació social i econòmica que es tradueix en una manca d’equitat, i l’escola està cridada, també, a suplir aquestes desigualtats socials com a prioritat ineludible. Per descomptat que la responsabilitat s’ha d’assumir des de molts altres àmbits de la política, i des del sistema educatiu hem d’exigir aquestes assumpcions i denunciar que se’ns atribueixin exclusivament unes responsabilitats que neixen fora de l’àmbit educatiu i el superen amb escreix. Però això tampoc vol dir quedar-ne al marge, sinó més aviat ser un agent més de transformació.Els plans d’estudis universitaris per a la formació futura del professorat també hauran de venir a contribuir en l’èxit de l’escomesa i és fonamental que s’implementin actualitzacions d’un sistema de selecció obsolet i desfasat.Com també és prioritari que tota la societat, i les polítiques municipals i territorials al capdavant, prenguin consciència de la responsabilitat compartida en l’educació dels nostres infants i joves i s’implementin plans seriosos i participats de ciutats educadores que, també i sobretot, eduquen en allò no formal, que és el major espai d’incidència en la nostra població.Enmig de totes aquestes mancances i amb el rerefons d’una pandèmia que ha complicat la vida de tots i totes, des del CEME volem aplaudir l’esforç i bon tarannà de famílies i alumnat, que va ser molt important per tal que la repercussió de la covid als centres educatius fos testimonial durant el complicat curs passat. Malgrat tot, les escoles són encara petits oasis de convivència i respecte, si els comparem amb la resta de la societat. Els centres educatius fan un feina incansable per incidir en l’equitat social i per mantenir uns valors i comportaments que fora de l’àmbit educatiu costa molt preservar; principalment, la política de l’enfrontament constant, que també es trasllada a les xarxes socials, on hi impera la superficialitat, l’insult, la discriminació per raons diverses...Encoratgem a mantenir enguany la mateixa cura per poder empènyer entre tots i totes un curs que encara no podem considerar normal i refermar els centres educatius com a referents d’una forma de convivència basada en valors sòlids i exemplars.Des del CEME volem contribuir a la reflexió conjunta amb una sèrie de xerrades i col.loquis que hem programat de cara a l’actual trimestre, així com també acostar el fet teatral i la qüestió de la coeducació a infants de primària que es troben en un moment cabdal de creixement cognitiu i social a l’hora d’assolir rols i trencar prejudicis.Si assumim que l’educació és cosa de tots i totes, potser caminarem cap a una societat més justa i equitativa.


 
Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Contacte
Horari: dilluns 11:00-14:00 / dimarts 9:00-10:00 / dimecres 9:00-10:00 / dijous 8:00-14:00 (oficina) --  Telèfon: 683 511 276
Banc d'oportunitats CEIB CIME Govern de les Illes Balears Gobierno de españa Cultura a Menorca WEIB
Consell Escolar de Menorca